Výsledky 9. ročník

1. kolo

Krčmári – Medvede (4-7,4-7) | (0-2)
Romča a Vika – Cepoši (5-7,7-4,8-6) | (2-1)
El Soldadors – To je jedno (7-4,8-6) | (2-0)
Mimoni – Čierne okne (7-5,7-5) | (2-0)
G&B – Všetko dobré (2-7,7-2,5-7) | (1-2)
Romča a Vika – Leštiči (8-10,7-5,7-2) | (2-1)
Tupé nože – Všetko dobré (7-5,8-6) | (2-0)
Dievčatá – LFC (8-6,5-7,3-7) | (1-2)

2. kolo

To je jedno – Krčmári (1-7,0-7) | (0-2)
El Soldadors – Medvede (8-6,2-7,1:7) | (1-2)
Mimoni – LFC (7-5,7-1) | (2-0)
Čierne kone – Dievčatá (2-7,2-7) | (2-0)
Leštiči – Krčmári (3-7,4-7) | (0-2)

3. kolo

El Soldadors – Cepoši (6-8,11-9,2-7) | (1-2)
Všetko dobré – Dievčatá (7-4,7-4) | (2-0)
G&B – LFC (7-1,7-2) | (2-0)
Všetko dobré – Cepoši (7-5,10-8) | (2-0)

4. kolo

Krčmári – G&B (3-7,7-4,7-2) | (2-1)
Romča a Vika – Tupé nože (10-8,7-4,5-7) | (1-2)
Mimoni – Všetko je dobré (7-3,7-3) | (2-0)
Medvede – Krčmári (7-2,5-7,3-7) | (1-2)
Mimoni – Krčmári (2-7,7-5,9-7) | (2-1)

o 3. miesto

Romča a Vika – Mimoni (7-4,1-7,2-7) | (1-2)

o 1. miesto

Tupé nože – Mimoni (7-2,7-4,8-6) | (3-0)

Skončili sme o 01:30.

30. decembra 2016