Pravidlá

Pitelovské stolnofutbalové pravidlá (PSFP)

 1. je zakázané pretáčať hráčov o viac ako 1 otáčku, držať súperové tyče (pinďúr), posúvať stôl ak je lopta v hre, nevhodne znervózňovať súpera
 2. spoluhráči si môžu vymeniť počas hry pozíciu max. 1 krát (len po strelení alebo obdržaní gólu)
 3. po vhodení lopty je potrebné nechať prejsť loptu za stred ihriska
 4. je zakázané strednou tyčou s piatimi hráčmi strieľať z prvej
 5. hráč by mal loptu posunúť z tyče – prihrať, alebo strieľať do 15 sekúnd
 6. gól platí aj keď loptička vyletí z brány
 7. mŕtva lopta – lopta nedosiahnuteľná žiadnym hráčom je znovu hodená do stredu hracej plochy. Hráč, ku ktorému sa lopta dostane by mal
  rozohrať nahrať si s ďalším hráčom na tyči a až potom pokračovať v hre
 8. za zdržovanie sa považuje, ak hráč zámerne nerozohrá podľa pravidiel viacej krát po sebe, ak do 15 sekúnd od nadobudnutia loptičky nezvolí nahrávku alebo strelu smerom k inému hráčovi. Za prekročenie tejto doby sa stráca loptička, ktorá putuje na 5 hráčov súpera.
 9. hrať môže aj 1 hráč proti 2 v prípade že jeho spoluhráč mešká alebo má iné dôvody prečo nemohol včas nastúpiť na zápas. Ak sa dostaví môže sa kedykoľvek zapojiť do hry. Komunikácia medzi hráčmi je dovolená v prípade, že tým nijako neobmedzuje výkon protihráčov.
 10. pred zápasom si mužstvá (príp. ženstvá) vylosujú stranu na ktorej začnú zápas a kto bude rozohrávať.

Schválené Pitelovskou komisiou stolného futbalu dňa 17.12.2010
Aktualizované dňa 16.11.2015